Sanitariusz szpitalny - kurs kwalifikacyjny

Sanitariusz szpitalny - kurs kwalifikacyjny

Celem kształcenia na kursie jest przygotowanie uczestnika do pracy w szpitalu na stanowisku sanitariusza szpitalnego, współpracy z wyższym personelem medycznym w sprawowaniu opieki nad chorymi, przy jednoczesnym zachowaniu bezwzględnego porządku i czystości na własnym stanowisku pracy. 


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Czas trwania kształcenia
Łączną liczbę godzin zaplanowano na 240 godzin dydaktycznych.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16.00-20.00 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Szczegółowy program kształcenia:

 

zajęcia teoretyczne - 80 godzin, w tym:

 • ogólne wiadomości o człowieku – 10 godzin
 • pierwsza pomoc – 10 godzin
 • profilaktyka zakażeń szpitalnych – 30 godzin
 • opieka nad chorym w szpitalu – 30 godzin

 

zajęcia praktyczne - 160 godzin, w tym:

 • oddział wewnętrzny - 21 godzin
 • oddział neurologiczny – 14 godzin
 • oddział chirurgiczny – 21 godzin
 • oddział anestezjologii i intensywnej terapii – 14 godzin
 • sala porodowa – 50 godzin
 • blok operacyjny – 40 godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

PODSTAWA PRAWNA:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 2011.151.896) pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza szpitalnego powinien posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy.

ERUDIO - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi otrzymało pozytywną opinię wydaną przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydaną przez Ministerstwo Zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.