ERUDIO jest Organizatorem Projektu
Łódź – kontra choroby wątroby”,
finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczenie społecznych nierówności
w zdrowiu
.

 

Celem kształcenia jest podniesienie poziomu wiedzy pielęgniarek medycyny szkolnej z zakresu edukacji podopiecznych nt.:

 • różnych form uzależnień i ich negatywnych oddziaływań na organizm człowieka,
 • stresu – czym jest i jak sobie z nim radzić,
 • komunikacji interpersonalnej w grupie,
 • radzenia sobie z agresją,
 • zdrowego odżywiania,
 • aktywności fizycznej.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia: 40 godzin dydaktycznych

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Prawidłowe odżywianie, wpływ diety na zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu, zaburzenia odżywiania.
 2. Aktywność fizyczna, rola aktywności fizycznej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym oraz jako alternatywa
  dla używania alkoholu i innych środków uzależniających.
 3. Uzależnienia (tytoń, alkohol, narkotyki, komputer), wpływ środków uzależniających
  na zdrowie.
 4. Komunikacja społeczna (nabycie umiejętności komunikowania się, łatwego nawiązania kontaktów, integracji w grupie, skutecznego porozumiewania się).
 5. Radzenie sobie ze stresem – nauka redukcji napięcia fizycznego i psychicznego
  przy zastosowaniu różnych technik.
 6. Radzenie sobie z agresją.
 7. Trening asertywnych zachowań.

 

Szkolenie dla edukatorów zdrowia adresowane do
pielęgniarek medycyny szkolnej pełniących aktualnie tę funkcję w placówkach edukacyjnych na terenie miasta Łodzi.

 

dół