„Łódź do zdrowia – wczesne wykrywanie przewlekłej choroby

 

nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi” 

 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 

ERUDIO jest Organizatorem szkoleń dla lekarzy realizowanych w ramach projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi".