Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego (2 edycje, 60 osób)

Bezpłatny kurs specjalistyczny (2 edycje - 60 osób) w zakresie Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pn. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

plakatUE

Więcej informacji o projekcie - PROJEKT

Logotyp CKPPIP mono