ZZP – 99/17 PRZETARG NIEOGRANICZONY 
OGŁOSZONY PRZEZ ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MZ

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2017r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.84), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Projekt obejmuje:

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB

 

  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
    DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
  • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO 
    DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB