ZZP – 83/16 PRZETARG NIEOGRANICZONY 
OGŁOSZONY PRZEZ ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MZ

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego w 2016r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.84), w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Projekt obejmuje:

 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB

 

 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
  DLA PIELĘGNIAREK W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB
 
 • SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
  DLA POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM – 25 OSÓB