Bezpłatny kurs specjalistyczny (3 edycje) w zakresie Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentami z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy w ramach projektu systemowego pn. Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

plakatUE

 

Więcej informacji o projekcie - PROJEKT

Logotyp CKPPIP mono