Czym jest akredytacja? akredytacja

Akredytacja jest jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jego efektów, co przekłada się na gwarancję wysokiego poziomu i efektywności nauczania.
Erudio – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łodzi otrzymało w 2012 roku akredytację Kuratora Oświaty

w Łodzi.

Akredytowane zostały następujące kursy:

 • Masaż klasyczny z elementami odnowy psychosomatycznej – 160 godzin
 • Masaż zimnymi i gorącymi kamieniami bazaltowymi – 30 godzin
 • Wizaż, makijaż, stylizacja i kreowanie wizerunku – 100 godzin
 • Makijaż profesjonalny – 45 godzin
 • Stylizacja paznokci dłoni i nóg – 45 godzin
 • Manicure i pedicure z zabiegami SPA – 30 godzin
 • Fotografia profesjonalna – 100 godzin
 • Fotografia amatorska – 30 godzin
 • Muzykoterapia – 30 godzin
 • Tworzenie biżuterii – 30 godzin

 

Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że placówka spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.

MEN

Jakie warunki spełniamy:

 • dysponujemy odpowiednią bazą lokalową dostosowaną do ilości kursantów oraz wielkości grup, wyposażoną w różnorodne środki dydaktyczne pozwalające na realizację zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania,
 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę posiadającą wyższe wykształcenie oraz uprawnienia pedagogiczne, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, a efekty jej pracy z kursantami monitorowane są na bieżąco przez Dyrekcję placówki,
 • dysponujemy obszernym i nowoczesnym zbiorem materiałów metodyczno - dydaktycznych (książki, płyty CD oraz DVD), które udostępniane są zarówno wykładowcom jak i kursantom,
 • prowadzimy systematyczną weryfikację poziomu kształcenia poprzez przeprowadzenie anonimowych ankiet wśród kursantów oraz hospitacje zajęć. Działania te umożliwiają podjęcie ewentualnych działań korygujących, co ma zapewnić wzrost zadowolenia wśród kursantów oraz podnieść jakość świadczonych usług edukacyjnych.

 

Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?

kuratorium Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez Kuratora Oświaty.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy.

 

Uzyskanie akredytacji przez placówkę powoduje:

 • poprawę jakości świadczonych usług,
 • wzrost zaufania do jednostki szkolącej,
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych,
 • zwiększenie motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji,
 • ukierunkowanie rozwoju placówki na osiąganie określonych standardów,
 • wzrost prestiżu placówki,
 • wzbogacenie oferty szkoleniowej.

 

Korzyści dla klientów korzystających z usług placówki akredytowanej:

 • korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
 • zwiększenie szansy zatrudnienia przez pracodawców,
 • otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenie wydanego przez wiarygodną placówkę.

 

jakość