EKG dla ratowników medycznych

EKG dla ratowników medycznych

Zapraszamy Ratowników medycznych na  seminarium Wykonanie i  interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. Uczestnicy Seminarium uzyskają 8  punktów edukacyjnych z  wpisem do karty doskonalenia zawodowego, zgodnie z  przepisami Ustawy z  dnia 8  września 2006r. o  Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z  późn. zm.)

Celem kształcenia jest przygotowanie ratownika medycznego do wykonania standardowego, spoczynkowego badania elektrokardiograficznego oraz rozpoznania cech elektrokardiograficznych stanów zagrożenia życia i zdrowia.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia


Łączną liczbę godzin zaplanowano na 56 godzin dydaktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godz. 16-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

zajęcia teoretyczne - 28 godzin

  • teoria podstawy elektrokardiografii prawidłowy elektrokardiogram - 7 godzin
  • teoria nieprawidłowości poszczególnych elementów zapisu EKG - 7 godzin
  • teoria zapis elektrokardiograficzny w wybranych stanach kardiologicznych - 14 godziny


zajęcia praktyczne - 28 godzin

  • pracownia EKG - 28 godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Do pobrania).

 

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Zgodnie z art. 61 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz. 1039, z dnia 23 sierpnia 2011r.) każda pielęgniarka i położna ma obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego.

Wszyscy organizatorzy kształcenia są zobowiązani uzyskać zatwierdzenie programu nauczania dla danego rodzaju i trybu kształcenia od jednostki nadzorującej. Program kształcenia zatwierdza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem i przepisami prawa. Zatwierdzenie programu kształcenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.