Specjalizacja Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacja Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 854 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO noworodka oraz Leczenie ran dla położnych*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Współczesne kierunki opieki nad kobietą 15 - - 15
 III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym 26 Poradnia położniczo-ginekologiczna 8 50

Oddział leczenia niepłodności

albo

Poradnia leczenia niepłodności

16
 IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży 54 Szkoła rodzenia 6 120
Oddział patologii ciąży 20
Poradnia położniczo-ginekologiczna 20
Pracownia/Gabinet USG 20
 V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą 60 Blok porodowy z sala porodów rodzinnych 40 100
 VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnica
i noworodkiem
60 Oddział położniczo-noworodkowy 40 110
Poradnia laktacyjna 10
 VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania 34

Poradnia położniczo-ginekologiczna

albo

Poradnia ginekologii dziecięcej

albo

Poradnia ginekologii wieku rozwojowego

16 50
 VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego 54

Oddział ginekologii

albo

Oddział endokrynologii ginekologicznej

40 94
 IX Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium 34 Poradnia ginekologiczna 16 50
 X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej 75 Poradnia onkologiczno-ginekologiczna 40 155
Oddział onkologii ginekologicznej 40
ŁĄCZNIE 522 332 854

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO noworodka
  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.