Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I

Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu

z zastosowanie kardiotokografii

8

Sala porodowa

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna (II lub III poziom opieki perinatalnej)

14 22
II Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu 20

Oddział patologii ciąży

albo

Oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna (II lub III poziom opieki perinatalnej)

27 47
III

Monitorowanie dobrostanu płodu

w wybranych stanach klinicznych matki i płodu

7

Oddział patologii ciąży

albo

oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

(II lub III poziom opieki perinatalnej)

14 21
ŁĄCZNIE 35 55 90

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.