Leczenie ran dla pielęgniarek

Leczenie ran dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną odleżynową, owrzodzeniem nowotworowym, oparzeniem, odmrożeniem, raną urazową powierzchowną, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową oraz do zdejmowania szwów z rany.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 140 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu

Liczba

godzin

teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Patofizjologia
i leczenie ran
10 Ambulatorium chirurgiczne; Poradnia chirurgii ogólnej; Poradnia chorób naczyń; Poradnia leczenia ran przewlekłych 10 20
II Zakażenie ran 10 Ambulatorium chirurgiczne; Poradnia chirurgii ogólnej; Poradnia chorób naczyń; Poradnia leczenia ran przewlekłych 10 20
III Odleżyny i rany nowotworowe 10 Oddział medycyny paliatywnej; Oddział onkologiczny; Hospicjum stacjonarne; Zakład/ Oddział opiekuńczo-leczniczy 15 25
IV Oparzenia, odmrożenia, rana urazowa powikłania 6 Oddział chirurgii plastycznej; Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej; Oddział leczenia oparzeń; Oddział chirurgiczny ogólny 15 21
V Owrzodzenia kończyn dolnych 14 Poradnia chorób naczyń; Poradnia leczenia ran przewlekłych; Poradnia chirurgii ogólnej; Oddział chirurgii naczyniowej; Oddział chirurgiczny ogólny 15 29
VI Zespół stopy cukrzycowej 10 Oddział chirurgii naczyniowej; Oddział diabetologiczny; Poradnia stopy cukrzycowej; Poradnia leczenia ran przewlekłych; Poradnia chirurgii ogólnej 15 25
ŁĄCZNIE 60 80 140

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.