Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do realizacji zadań zawodowych na bloku operacyjnym w zakresie instrumentowania do zabiegów operacyjnych w chirurgii ogólnej, chirurgii jednego dnia, chirurgii noworodka i niemowlęcia, chirurgii ortopedycznej i traumatologicznej z podstawami neurochirurgii oraz w ginekologii operacyjnej i położnictwie. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 365 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I

Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego. Dezynfekcja

i sterylizacja

30 Centralna sterylizatornia 14 44
II

Podstawy epidemiologii

na bloku operacyjnym

15 - - 15
III

Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii ogólnej i chirurgii

jednego dnia

35

Blok operacyjny chirurgii ogólnej

oraz sala operacyjna

chirurgii jednego dnia

63 98
IV

Pielęgniarstwo operacyjne

w chirurgii noworodka

i niemowlęcia

20

Blok operacyjny noworodka

i niemowlęcia

35 55
V

Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii ortopedycznej
i traumatologicznej

35 Blok operacyjny chirurgii ortopedycznej
i traumatologii
63 98
VI

Pielęgniarstwo operacyjne
ginekologii operacyjnej 

i położnictwie

20 Blok operacyjny ginekologii
i położnictwa
35 55
ŁĄCZNIE 155 210 365

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.