Pielęgniarstwo kardiologiczne

Pielęgniarstwo kardiologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 438 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I

Prewencja chorób

układu krążenia

20

Poradnia kardiologiczna albo

Ośrodek prowadzący programy profilaktyki chorób układu krążenia

21 41
 II Diagnostyka chorób układu krążenia 35

Pracownia badań

echokardiograficznych

7 70

Pracownia badań radiologicznych

i radioizotopowych

7

Pracownia diagnostyki inwazyjnej:

– Pracownia hemodynamiki

– Pracownia implantacji urządzeń elektrycznych

– Pracownia elektrofizjologii

21
 III

Pielęgnowanie pacjenta
w wybranych chorobach układu

krążenia

60 Oddział kardiologii dorosłych 35 130

Oddział intensywnej opieki

kardiologicznej

35
 IV Pielęgnowanie
w kardiochirurgii
25 Oddział kardiochirurgii 35 60
 V Pielęgnowanie dziecka w kardiologii
i kardiochirurgii
20

Oddział kardiologii

dziecięcej

21 41
 VI Rehabilitacja kardiologiczna 10 Oddział rehabilitacji kardiologicznej 21 31
 VII

Stany nagłego zagrożenia

zdrowotnego

30 Szpitalny oddział ratunkowy 21 65

Zespół ratownictwa

medycznego

14
ŁĄCZNIE 200 238 438

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.