Pielęgniarstwo ratunkowe

Pielęgniarstwo ratunkowe

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 407 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz RKO noworodka*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym

Systemie Ratowniczym

30 Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie 7 65

Szpitalny oddział ratunkowy

szpitala wieloprofilowego

21

Wydziały zarządzania kryzysowego

albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

7
 II Stany zagrożenia życia
i zdrowia dorosłych
100 Zespół ratownictwa medycznego 35 205
Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego 35
Blok operacyjny dorosłych 21
Blok porodowy 14
 III Stany zagrożenia życia
i zdrowia dzieci
40

Szpitalny oddział ratunkowy

dziecięcego szpitala wieloprofilowego

albo Izba przyjęć dziecięcego

szpitala wieloprofilowego

21 82
Blok operacyjny dzieci 21
IV 

Postępowanie
w zdarzeniach

masowych i katastrofach

30 - - 30
 V

Wykonanie konikopunkcji,

odbarczenia odmy prężnej

oraz wykonanie dojścia

doszpikowego

25 - - 25
ŁĄCZNIE 225 182 407

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO noworodka
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.