Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 395 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I

Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą
w wieku szkolnym

12 - - 12
 II

Pielęgniarstwo
w środowisku

nauczania
i wychowania

12 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w środowisku nauczania
i wychowania
60 92
Placówka POZ 20
 III

Promocja zdrowia
i edukacja

zdrowotna
w środowisku

nauczania
i wychowania

20

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

w środowisku nauczania
i wychowania (prowadzenie zajęć

z wychowania zdrowotnego)

15 50

Dział oświaty zdrowotnej

powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej

15
 IV Medycyna i higiena szkolna 15

Dział higieny dzieci
i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologiczne

10 25
 V

Klinika chorób
i zaburzeń 
rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz

opieka nad uczniami przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi

35

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
pomocy przedlekarskiej
w szkole 
specjalnej

30 80

Poradnia rehabilitacyjna dla

dzieci i młodzieży

15
 VI

Pediatria społeczna
i opieka nad 
dziećmi oraz młodzieżą
z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi
i problemami

społecznym

26 Ośrodek leczenia uzależnień 15 56

Szpitalny oddział ratunkowy dla

dzieci (w przypadku braku SOR- u dziecięcego dopuszcza się SOR
o profilu ogólnym)

15
 VII

Wybrane elementy psychologii

rozwojowej dzieci
i młodzieży

15

Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna

15 30
 VIII

Wybrane elementy socjologii

zdrowia i choroby

15 Ośrodek pomocy społeczne  15  50
Pogotowie opiekuńcze
albo Dom dziecka
 20
ŁĄCZNIE 150 245 395

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.