Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego jest przygotowana do objęcia kompleksową opieką pacjenta w każdym wieku dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 445 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp.

Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Łączna

liczba

stażu

Łączna

liczba

godzin

 

 I

Anestezjologia
i pielęgniarstwo

anestezjologiczne dorosłych

30 Blok operacyjny dorosłych 35 100

Blok operacyjny

położniczo-ginekologiczny

35
 II

Anestezjologia
i pielęgniarstwo

anestezjologiczne dzieci

30 Blok operacyjny dzieci 35 65
 III

Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej

terapii dorosłych

30

Oddział intensywnej terapii

dorosłych

35 65
 IV

Intensywna terapia
i pielęgniarstwo
w intensywnej

terapii dzieci

30 Oddział intensywnej terapii dzieci 35 65
 V

Terapia bólu ostrego
u dorosłych

i dzieci

30

Oddział poznieczuleniowy/

pooperacyjny albo Sala poznieczuleniowa/ pooperacyjna

35 65
 VI

Zakażenia szpitalne
w okresie

okołooperacyjnym
i okołoznieczuleniowym oraz na stanowiskach intensywnej terapii

20 Realizacja problematyki podczas wszystkich wyznaczonych staży - 20
 VII Medycyna ratunkowa 30

Szpitalny oddział ratunkowy albo

Zespół ratownictwa medycznego

35 65
ŁĄCZNIE 200 245 445

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.