Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki długoterminowej nad chorym w warunkach stacjonarnych i domowych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 360 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Organizacyjno- społeczne
i prawne aspekty opieki nad osobami przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi
20 - - 20
 II

Problemy psychospołeczne osób

przewlekle chorych
i niepełnosprawnych w różnym wieku

25 - - 25
 III

Wybrane problemy pielęgnacyjne chorych przewlekle,
o ograniczonej sprawności ruchowej oraz

długotrwale unieruchomionych

35

Zakład opiekuńczo- leczniczy

albo Zakład pielęgnacyjno-

opiekuńczy albo Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

21 105
Szpitalny oddział /klinika leczenia chorób układu ruch 14
Szpitalny oddział /klinika leczenia cukrzycy 14
Szpitalny oddział/klinika neurologii 21
 IV

Opieka pielęgniarska nad chorymi wentylowanym
i mechanicznie i w stanie

apalicznym

21

Zakład opiekuńczo- leczniczy albo

Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy

35 56
 V Wybrane zagadnienia
z rehabilitacji osób niepełnosprawnych
20 Oddział rehabilitacji albo Zakład rehabilitacji leczniczej albo Zakład opiekuńczo- leczniczy albo Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy 28 48
 VI

Opieka długoterminowa
nad osobami z zaburzeniami

psychicznymi i zaburzeniami

zachowani

23

Dom pomocy społecznej dla dorosłych lub dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

intelektualnie albo Zakład pielęgnacyjno- opiekuńczy albo

Zakład opiekuńczo- leczniczy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (pobyt dzienny

lub całodobowy) albo Warsztaty terapii zajęciowe

14 51

Szpitalny oddział psychiatryczny

albo Ośrodek terapii uzależnień

albo Dom pomocy społecznej dla

osób przewlekle psychicznie chorych

14
 VII Zagadnienia opieki paliatywnej 20

Szpitalny oddział paliatywno-

hospicyjny albo Hospicjum stacjonarne albo Hospicjum domowe (dla dorosłych lub dla dzieci)

35 55
ŁĄCZNIE 164 196 360

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.