Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku

Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem w okresie diagnozowania, terapii i rehabilitacji schorzeń narządu wzroku oraz prowadzenia profilaktyki i edukacji zdrowotnej w tym obszarze. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 125 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Kompleksowa opieka pielęgniarska w schorzeniach narządu wzroku dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

 I Podstawy diagnostyki
i leczenia chorób oczu
40 Poradnia okulistyczna
dla dorosłych
30 70
 II Kompleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem w procesie diagnostyki, leczenia
i rehabilitacji
17 Oddział okulistyczny 30 47
 III Organizacja opieki okulistycznej w Polsce 8 - - 8
ŁĄCZNIE 65   60 125

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.