Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Pediatryczna domowa opieka paliatywna

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców/opiekunów.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 187 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Pediatryczna domowa opieka paliatywna dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Zasady opieki hospicyjnej.

Standardy domowej pediatrycznej opieki paliatywnej. Organizacja

pracy hospicjum.

4

Hospicjum domowe

dla dzieci

35 39
II

Zagadnienia kliniczne i praktyka pielęgniarska w domowej pediatrycznej opiece

paliatywnej.

22 70 92
III

Aspekty etyczne, psychologiczne, duchowe i socjalne
w pediatrycznej

domowej opiece paliatywnej.

Komunikacja z pacjentem i jego rodziną. Problemy psychologiczne zespołu hospicyjnego.

21 35 56
ŁĄCZNIE 47   140 187

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.