Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 145 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Profilaktyka
i kliniczne

podstawy POChP

10 10
II

Badanie spirometryczne -

wykonanie i wstępna

ocena

11

Pracownia spirometryczna/

Pracownia badań

czynnościowych układu

oddechowego

25 36
III

Kompleksowa opieka

nad chorym
z POChP

18

Oddział chorób płuc albo

Oddział chorób wewnętrznych

(realizujący świadczenia

zdrowotne na rzecz pacjentów
z POChP)

35 71

Oddział rehabilitacji

pulmonologicznej albo

Oddział chorób płuc/oddział

chorób wewnętrznych

(prowadzący rehabilitację

pulmonologiczną
na rzecz pacjentów
z POChP)

18
IV

Domowe leczenie tlenem (DLT)

10

Poradnia domowego leczenia tlenem albo Zakład opieki

paliatywnej prowadzący

tlenoterapię
w warunkach

domowych albo Zakład

opiekuńczo-leczniczy

(z zakontraktowanym

świadczeniem
w zakresie DLT)

18 28
ŁĄCZNIE 49   96 145

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.