Poród w pozycjach wertykalnych

Poród w pozycjach wertykalnych

ERUDIO pragnie zaoferować Państwu nowy kurs dokształcający skierowany do położnych. Posiadanie bogatych umiejętności teoretycznych i praktycznych zmniejsza lęk w trakcie wykonywania pracy i sprawia większą satysfakcję z wykonywania zawodu. Omówienie zalet pozycji wertykalnych pozwoli na prawidłowe prowadzenie aktywnego porodu oraz na zminimalizowaniu urazów krocza, nacięć oraz innych sytuacji niepożądanych, w trakcie trwania akcji porodowej.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Kurs przeznaczony dla położnych, posiadających aktualne zatrudnienie w służbie zdrowia.

 

Czas trwania kształcenia - 18 godzin dydaktycznych.

 

Część I - zajęcia teoretyczne - 14 godzin dydaktycznych

Część II - zajęcia praktyczne w grupach (warsztaty/ćwiczenia) - 4 godziny dydaktyczne

 

Cel kursu:

  • Przedstawienie i omówienie pozycji wertykalnych wykorzystywanych w I, II i III okresie porodu.
  • Uzupełnienie i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia porodu w pozycjach wertykalnych wykorzystywanych w I , II i III  okresie porodu.
  • Doskonalenie działań związanych z aktywnym prowadzeniem porodu, oraz stosowaniem  udogodnień w trakcie porodu.
  • Przedstawienie naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego.
  • Przedstawienie i omówienie zależności między porodem naturalnym, porodem aktywnym, a aktywnym prowadzeniem porodu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie w służbie zdrowia
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.