Pielęgniarstwo transplantacyjne

Pielęgniarstwo transplantacyjne

Cel kształcenia:

Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie pielęgniarstwa transplantacyjnego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 250 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa transplantacyjnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO, EKG oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I

Zagadnienia organizacyjno-

prawne medycyny transplantacyjnej

10 - - 10
 II

Podstawy pobrania
i przeszczepiania

narządów, komórek i tkanek

10

Oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM) albo

Oddział neurochirurgii

14 24
 III Pobieranie i przeszczepianie narządów jamy brzusznej
u dorosłych
28 Oddział chirurgii transplantacyjnej 28 56
 IV

Pobieranie i przeszczepianie narządów klatki piersiowej
dorosłych

29

Oddział kardiochirurgii albo

Oddział torakochirurgii

21 50
 V

Przeszczepianie komórek

krwiotwórczych, rogówki

oraz unaczynione przeszczepy wielotkankowe u dorosłych

28

Oddział okulistyczny albo

Oddział chirurgiczny

(onkologiczny, rekonstrukcyjny)

14 70

Oddział hematologiczny albo

Oddział onkologiczny

28
 VI Specyfika pielęgnowania biorcy pediatrycznego 6 Oddział transplantologii dziecięce 14 20
 VII

Zagadnienia specjalne
medycynie transplantacyjnej

6

Odział medycyny transplantacyjnej

albo Przychodnia transplantacyjna

14 20
ŁĄCZNIE 117 133 250

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.