Pielęgniarstwo internistyczne

Pielęgniarstwo internistyczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki do:
1. podejmowania samodzielnych świadczeń zdrowotnych i edukacyjnych przewidzianych w programie kursu kwalifikacyjnego;
2. planowania opieki pielęgniarskiej uwzględniającej diagnozę pielęgniarską;
3. realizacji opieki we współpracy z zespołem terapeutycznym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 391 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

 Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu krążenia 30 Poradnia kardiologiczna 14 58
Oddział kardiologii 14
 II

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu

oddechowego

20 Oddział pulmonologii 18 48
Pracownia endoskopowa 5
Pracownia spirometryczna 5
 III

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami

układu pokarmowego

20

Oddział gastroenterologii

(w tym pracownia endoskopii)

28 48
 IV

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu

moczowego

20 Oddział nefrologii 14 48
Oddział dializ otrzewnowych 14
 V

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu

dokrewnego

20

Oddział chorób metabolicznych

albo endokrynologiczny

28 48
 VI

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych schorzeniami układu

krwiotwórczego

20 Oddział hematologii 28 48
 VII

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami

reumatycznym

10 Oddział reumatologii 21 31
 VIII

Wybrane aspekty pielęgnowania chorych ze schorzeniami układu

nerwowego

9 Oddział neurologii dla dorosłych 21 30
 IX

Wybrane aspekty opieki

geriatrycznej

5 - - 5
 X

Wybrane aspekty opieki

paliatywnej

6

Oddział opieki paliatywnej albo

Hospicjum

21 27
ŁĄCZNIE 160 231 391

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.