Pielęgniarstwo diabetologiczne

Pielęgniarstwo diabetologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 338 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa diabetologicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Specjalistyczna opieka
w pielęgniarstwie diabetologicznym
25 - - 25
 II Postępowanie terapeutyczne
w cukrzycy
20 - - 20
 III Powikłania w cukrzycy 40 - - 40
 IV

Psychologiczne aspekty

przebiegu i leczenia cukrzycy

10 - - 10
 V

Specyfika opieki pielęgniarskiej

nad dzieckiem i młodym

dorosłym z cukrzycą

10

Oddział diabetologiczny

dla dzieci

35 66

Poradnia diabetologiczna

pediatryczna

21
 VI

Specyfika opieki pielęgniarskiej

nad osobą dorosłą
z cukrzycą

25 Oddział diabetologiczny
dla dorosłych
21 81
Poradnia diabetologiczna
dla dorosłych
35
 VII Opieka nad kobietą w ciąży
z cukrzycą
5 Poradnia diabetologiczna
z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży
14 19
 VIII

Zasady opieki pielęgniarskiej
nad 
chorym z cukrzycą 

w okresie okołooperacyjnym

5 Oddział chirurgiczny 21 26
 IX Edukacja chorych
na cukrzycę
30

Poradnia diabetologiczna
albo

Oddział diabetologiczny

21 51
ŁĄCZNIE 170 168 338

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.