Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 377 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki wpołożnictwie i ginekologii dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania kursu kwalifikacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I

Pielęgniarstwo anestezjologiczne

w położnictwie i ginekologii

70

Blok operacyjny w szpitalu

jednoprofilowym położniczo-

ginekologicznym

56 161
Sala cięć cesarskich 35
 II

Intensywna opieka medyczna

w położnictwie i ginekologii

40 OIT o profilu ogólnym 35 131

OIT w szpitalu jednoprofilowym

położniczo- ginekologicznym

56
 III Stany zagrożenia życia. Stany nagłe w położnictwie i ginekologii 35 Blok porodowy 35 70
 IV Zakażenia szpitalne
w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
w położnictwie i ginekologii
15 - - 15
ŁĄCZNIE 160 217 377

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.