Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do realizacji zadań zawodowych w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę na bloku operacyjnym z zachowaniem zasad postępowania aseptycznego.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 325 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I

Specyfika pielęgniarstwa

operacyjnego

20 Centralna sterylizatornia 10 30
 II

Pielęgniarstwo operacyjne

w ginekologii

30 Blok/ Sala operacyjna ginekologiczna lub ginekologiczno-położnicza 64 188

Blok/Sala operacyjna ginekologii

onkologicznej

40

Blok/Sala operacyjna chirurgii

ogólnej

30
Gabinet zabiegowy w oddziale ginekologicznym/ginekologiczno-położniczym 24
 III

Pielęgniarstwo operacyjne

w położnictwie

20 Sala cięć cesarskich 40 60
 IV

Pielęgniarstwo operacyjne

w chirurgii noworodka

15 Blok/ Sala operacyjna chirurgii noworodka 32 47
ŁĄCZNIE 85 240 325

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.