Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 824 godziny dydaktyczne, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz RKO noworodka*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Praca położnej
w środowisku rodzinnym
40 Praktyka położnej POZ 70 124

MOPR (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) albo

Centrum Pomocy Kryzysowej

14
 III

Promocja zdrowia prokreacyjnego 

i planowanie rodziny

30 - - 30
 IV Organizacja i prowadzenie szkoły dla rodziców 20 Szkoła dla rodziców 7 27
 V Opieka położnicza 100 Oddział położniczo-noworodkowy 14 184
Oddziała ciąży powikłanej 35
Sala porodowa 35
 VI Poradnictwo laktacyjne 30 Poradnia laktacyjna 14 44
 VII Opieka nad noworodkiem 50 Oddział noworodkowy ze stanowiskiem intensywnej opieki neonatologicznej 28 85

Poradnia neonatologiczna

albo

Poradnia
patologii noworodka

7
 VIII Opieka ginekologiczna
i onkologiczna
60 Oddział ginekologii 70 130
 IX Badanie fizykalne
w położnictwie, neonatologii
i ginekologii
40 Pracownia USG 35 75
 X Choroby zakaźne
i infekcyjne
w położnictwie, neonatologii
i ginekologii oraz szczepienia ochronne
15 - - 15
ŁĄCZNIE 495 329 824

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY RKO
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY RKO noworodka
  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.