Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 180 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu

Łączna

liczba

godzin kontaktowych

  I

 

Cukrzyca przedciążowa

9

Poradnia diabetologiczna

albo

Poradnia endokrynologiczna

24 33

  II

 

Cukrzyca ciążowa

7 Poradnia diabetologiczna
z zakontraktowanym
w NFZ świadczeniem
dla kobiet w ciąży
16 23

  III

Zasady postępowania 

w czasie porodu
i połogu kobiety
z cukrzycą

6

 

Sala porodowa

24 54

 

Oddział położniczo-noworodkowy

24

  IV

Postepowanie terapeutyczne wobec kobiety ciężarnej 
z cukrzycą
9

 

Oddział

patologii ciąży

24 33

  V

Edukacja kobiety ciężarnej
z cukrzycą w zakresie postepowania terapeutycznego
13 Poradnia diabetologiczna
z zakontraktowanym w NFZ świadczeniem dla kobiet w ciąży
24 37
ŁĄCZNIE 44 136 180

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.