Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 200 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Ocena stanu odżywienia 15

Oddział wewnętrzny
albo

Oddział geriatryczny
albo

Oddział chirurgii ogólnej

20 35
II

Organizacja
i aspekty prawne żywienia dojelitowego
pozajelitowego

10 - - 10
III

Opieka nad chorym
z żywieniem

dojelitowym

25

Oddział neurologii albo
Zakład opiekuńczo- leczniczy
albo

Oddział intensywnej opieki medycznej

albo
Oddział geriatryczny
albo
Oddział opieki paliatywnej

30 55
IV

Opieka nad chorym
z żywieniem

pozajelitowym

20

Oddział intensywnej opieki medycznej

albo
Oddział chirurgii ogólnej

30 50
V

Specyfika żywienia dojelitowego

i pozajelitowego u dzieci

20

Oddział/Poradnia leczenia

żywieniowego dziecięcego ośrodka

specjalistycznego albo
Oddział

intensywnej opieki medycznej
dla dzieci

30 50
ŁĄCZNIE 90 110 200

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.