Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 105 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I

Fizjologia układu oddechowego.

Patofizjologia zaburzeń oddechowych

10 - - 10
II

Podstawy kliniczne niewydolności

oddechowe

10 - - 10
III Wentylacja mechaniczna 15 - - 15
IV

Farmakoterapia niewydolności

oddechowe

5 - - 5
V

Pielęgnowanie pacjenta

wentylowanego mechanicznie

16 Oddział anestezjologii
i intensywnej terapii
28 65

Oddział pulmonologiczno-

alergologiczny prowadzący wentylację nieinwazyjną
albo
Oddział pulmonologiczno- alergologiczny
z ośrodkiem domowego leczenia tlenem

21
ŁĄCZNIE 56 49 105

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.