Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 173 godziny dydaktyczne, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I Kliniczne podstawy wykonania przetok jelitowych 20 - - 20
II Aspekty opieki nad pacjentem ze stomią jelitową 24 Oddział chirurgii ogólnej
albo
Oddział chirurgii koloproktologicznej, albo
Oddział chirurgii onkologicznej,
albo
Oddział chirurgii gastroenterologicznej
35 59
III Jakość życia pacjenta
ze stomią jelitową
24 Poradnia koloproktologiczna 35 94
Poradnia onkologiczna 35
ŁĄCZNIE 68 105 173

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.