Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi

Cel kształcenia:

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dzieckiem ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi oraz prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 120 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Staż

Łączna

liczba

godzin

Placówka

Liczba

godzin

stażu

 I

Pielęgnowanie dziecka
schorzeniach narządu słuchu 

i równowagi

10

pracownia

audiologiczna

 

 

 

klinika albo oddział otorynolaryngologii

dziecięcej/otolaryngologii dziecięcej

14

 

 

 

 

 

56

120
 II

Pielęgnowanie dziecka
w ostrych

i przewlekłych schorzeniach nosa i zatok przynosowych

10
 III

Pielęgnowanie dziecka w

schorzeniach jamy ustnej, gardła i przełyku

12
 IV

Pielęgnowanie dziecka
w ostrych
i przewlekłych schorzeniach krtani 
i dolnych dróg oddechowych

12
 V

Pielęgnowanie dziecka
schorzeniach szyi

6
ŁĄCZNIE 50 70 120

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.