Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia samodzielnej, kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 105 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin
I

Epidemiologia, diagnostyka
i leczenie cukrzycy
u dzieci

i młodzieży. Organizacja opieki diabetologicznej nad populacją wieku rozwojowego
w Polsce

15

Oddział diabetologii dziecięcej

albo
Oddział endokrynologii

dziecięce

15 30
II

Edukacja
i reedukacja dziecka
z cukrzycą
i osób sprawujących

opiekę

15

Oddział diabetologii dziecięcej

albo
Poradnia diabetologiczna dla dzieci i młodzieży

15 30
III Samokontrola 30

Oddział diabetologii dziecięcej

albo
Poradnia diabetologiczna dla dzieci i młodzieży

15 45
ŁĄCZNIE 60 45 105

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.