Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Cel kształcenia:

Pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku z chorobą nowotworową.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 75 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Staż

Łączna

liczba

godzin

Placówka

Liczba

godzin

stażu

 I Diagnostyka
i leczenie chorób nowotworowych u dzieci
15

Oddział onkologii dziecięcej albo

oddział (hematoonkologii) onkologii
i hematologii dziecięcej

 

 

Oddział chemioterapii dziennej

albo chemioterapii ambulatoryjnej

     20

 

 

 

 

 

 

    10

75
 II Podawanie leków cytostatycznych 4
 III

Działania niepożądane

chemioterapii
i radioterapii

5
 IV

Psychologiczny
i społeczny aspekt

chorób nowotworowych u dzieci

6
 V

Pielęgnowanie dziecka
trakcie diagnozowania oraz leczenia choroby nowotworowej

15
ŁĄCZNIE 45 30 75

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na kurs poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.