dla położnych

Szczepienia ochronne dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 szczepień ochronnych noworodków;

 szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

Leczenie ran dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.
Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji

Cel kształcenia:

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

Onkologia ginekologicza

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej opieki onkologicznej nad kobietą z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi.