dla położnych

Specjalizacja Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.
Specjalizacja Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do profesjonalnego i samodzielnego sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w zdrowiu i z współistniejącymi problemami zdrowotnymi.