Specjalizacja Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Specjalizacja Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 854 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO noworodka oraz Leczenie ran dla położnych*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

*Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Współczesne kierunki opieki nad kobietą 15 - - 15
 III Specjalistyczna opieka położniczo-ginekologiczna w okresie przedkoncepcyjnym 26 Poradnia położniczo-ginekologiczna 8 50

Oddział leczenia niepłodności

albo

Poradnia leczenia niepłodności

16
 IV Specjalistyczna opieka położnicza w przebiegu ciąży 54 Szkoła rodzenia 6 120
Oddział patologii ciąży 20
Poradnia położniczo-ginekologiczna 20
Pracownia/Gabinet USG 20
 V Specjalistyczna opieka położnicza nad kobietą rodzącą 60 Blok porodowy z sala porodów rodzinnych 40 100
 VI Specjalistyczna opieka położnicza nad położnica
i noworodkiem
60 Oddział położniczo-noworodkowy 40 110
Poradnia laktacyjna 10
 VII Specjalistyczna opieka ginekologiczna nad dziewczynką w okresie dojrzewania 34

Poradnia położniczo-ginekologiczna

albo

Poradnia ginekologii dziecięcej

albo

Poradnia ginekologii wieku rozwojowego

16 50
 VIII Specjalistyczna opieka ginekologiczna – wybrane problemy ginekologiczne wieku rozrodczego 54

Oddział ginekologii

albo

Oddział endokrynologii ginekologicznej

40 94
 IX Specjalistyczna opieka ginekologiczna w okresie klimakterium i senium 34 Poradnia ginekologiczna 16 50
 X Specjalistyczna opieka ginekologiczna w zakresie onkologii ginekologicznej 75 Poradnia onkologiczno-ginekologiczna 40 155
Oddział onkologii ginekologicznej 40
ŁĄCZNIE 522 332 854

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO noworodka
  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.