„ŁÓDŹ KONTRA CHOROBY WĄTROBY”

projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014
oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

 

ERUDIO jest Organizatorem konsultacji psychologicznych dla osób z otyłością i nadwagą (mieszkańcy Łodzi w wieku
18 – 64 lata). Tematyka konsultacji dotyczy terapii nadwagi i zaburzeń odżywiania oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w tym stresu psycho-społecznego.

 

banner watroba 300X250px 2