KURSY JEDNODNIOWE

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 90 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I

Monitorowanie czynności serca płodu oraz czynności skurczowej macicy w ciąży i podczas porodu

z zastosowanie kardiotokografii

8

Sala porodowa

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna (II lub III poziom opieki perinatalnej)

14 22
II Współczesne metody monitorowania dobrostanu płodu 20

Oddział patologii ciąży

albo

Oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna (II lub III poziom opieki perinatalnej)

27 47
III

Monitorowanie dobrostanu płodu

w wybranych stanach klinicznych matki i płodu

7

Oddział patologii ciąży

albo

oddział perinatologii

albo

Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna

(II lub III poziom opieki perinatalnej)

14 21
ŁĄCZNIE 35 55 90

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.