KURSY JEDNODNIOWE

Leczenie ran dla położnych

Leczenie ran dla położnych

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorą z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 115 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu specjalistycznego Leczenie ran dla położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Teoria - liczba godzin Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

I Patofizjologia
i leczenie ran
15

Oddział ginekologii

albo

Oddział ginekologii septycznej

albo

Oddział ginekologii onkologicznej

35 60
II Zakażenie ran 10
III

Odleżyny

i rany nowotworowe

20

Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny

albo

Zakład opieki długoterminowej

35 55
ŁĄCZNIE 45 70 115

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu położnej
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.