Specjalizacja Pielęgniarstwo chirurgiczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 840 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I

Humanistyczno-społeczne

podstawy

specjalizacji

110 - - 110
II

Wybrane aspekty

leczenia w chirurgii

50

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

+ sala opatrunkowa

35 85
III

Ocena stanu zdrowia

pacjenta w chirurgii

25

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

albo urazowej

7 32
IV

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale chirurgii

ogólnej

90 Ambulatorium chirurgiczne 21 153
Klinika/oddział chirurgii ogólnej 42
V

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale chirurgii

urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgii

urazowej
albo poradnia

urazowo-ortopedyczna

21 96

Klinika/oddział ortopedii
albo

chirurgii urazowej

35
VI

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale neurochirurgii

20 Klinika/oddział neurochirurgii 21 41
VII

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale

kardiochirurgii, chirurgii

naczyniowej oraz

torakochirurgii

60 Klinika/oddział kardiochirurgii 14 123

Klinika/oddział chirurgii

naczyniowej

28
Klinika/oddział torakochirurgii 21
VIII

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale urologii

30 Klinika/oddział urologii 35 65
IX

Wybrane zagadnienia

chirurgii wieku

dziecięcego

40 Klinika/oddział chirurgii dzieci 35 75
X

Stany nagłego

zagrożenia zdrowotnego

25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60

Zespół ratownictwa

medycznego

14
ŁĄCZNIE 490 350 840

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  •  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.