Specjalizacja Pielęgniarstwo chirurgiczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo chirurgiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 840 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I

Humanistyczno-społeczne

podstawy

specjalizacji

110 - - 110
II

Wybrane aspekty

leczenia w chirurgii

50

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

+ sala opatrunkowa

35 85
III

Ocena stanu zdrowia

pacjenta w chirurgii

25

Klinika/oddział chirurgii ogólnej

albo urazowej

7 32
IV

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale chirurgii

ogólnej

90 Ambulatorium chirurgiczne 21 153
Klinika/oddział chirurgii ogólnej 42
V

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale chirurgii

urazowej i ortopedii

40

Ambulatorium chirurgii

urazowej
albo poradnia

urazowo-ortopedyczna

21 96

Klinika/oddział ortopedii
albo

chirurgii urazowej

35
VI

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale neurochirurgii

20 Klinika/oddział neurochirurgii 21 41
VII

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale

kardiochirurgii, chirurgii

naczyniowej oraz

torakochirurgii

60 Klinika/oddział kardiochirurgii 14 123

Klinika/oddział chirurgii

naczyniowej

28
Klinika/oddział torakochirurgii 21
VIII

Pielęgnowanie pacjenta

w oddziale urologii

30 Klinika/oddział urologii 35 65
IX

Wybrane zagadnienia

chirurgii wieku

dziecięcego

40 Klinika/oddział chirurgii dzieci 35 75
X

Stany nagłego

zagrożenia zdrowotnego

25 Szpitalny oddział ratunkowy 21 60

Zespół ratownictwa

medycznego

14
ŁĄCZNIE 490 350 840

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  •  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1435 , z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.