Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 979 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologiczne
w specjalistycznych procedurach zabiegowych
u pacjentów dorosłych
30 Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe: 345
neurochirurgii 35
torakochirurgii 35
kardiochirurgii 35
laryngologii i chirurgii głowy i szyi 35
okulistyki 35
chirurgii naczyniowej 35
położnictwa
i ginekologii
35
urologii 35
ortopedii 35
III Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologiczne
w specjalistycznych procedurach zabiegowych
u dzieci
30 Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe
u dzieci
35 65
IV Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych
u pacjentów
w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia
30 Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne
z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego
35 100
Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne
z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO
35
V Intensywna terapia
i specjalistyczna opieka pielęgniarska
w intensywnej terapii dorosłych
30 Oddział intensywnej terapii dorosłych 35 170
Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej 35
Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej 35
Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej 35
VI Intensywna terapia
i specjalistyczna opieka pielęgniarska
w intensywnej terapii dzieci
30 Oddział intensywnej terapii dzieci 35 65
VII Terapia bólu ostrego
u dorosłych i dzieci
30 Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych 20 70
Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci 20
VIII Medycyna ratunkowa 40 Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 14 54
ŁĄCZNIE 330 649 979

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.