Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Specjalizacja Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 979 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • ukończony kurs specjalistyczny RKO oraz EKG*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu Liczba godzin stażu Łączna liczba godzin kontaktowych
I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
II Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologiczne
w specjalistycznych procedurach zabiegowych
u pacjentów dorosłych
30 Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe: 345
neurochirurgii 35
torakochirurgii 35
kardiochirurgii 35
laryngologii i chirurgii głowy i szyi 35
okulistyki 35
chirurgii naczyniowej 35
położnictwa
i ginekologii
35
urologii 35
ortopedii 35
III Anestezjologia
i pielęgniarstwo anestezjologiczne
w specjalistycznych procedurach zabiegowych
u dzieci
30 Blok operacyjny realizujący wysokospecjalistyczne procedury zabiegowe
u dzieci
35 65
IV Specjalistyczne techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych
u pacjentów
w skrajnych stanach bezpośredniego zagrożenia życia
30 Blok operacyjny kardiochirurgii realizujący procedury specjalistyczne
z wykorzystaniem techniki krążenia pozaustrojowego
35 100
Oddział intensywnej terapii realizujący procedury specjalistyczne
z wykorzystaniem technik dializacyjnych oraz terapii ECMO
35
V Intensywna terapia
i specjalistyczna opieka pielęgniarska
w intensywnej terapii dorosłych
30 Oddział intensywnej terapii dorosłych 35 170
Oddział intensywnej terapii kardiochirurgicznej 35
Oddział intensywnej terapii torakochirurgicznej 35
Oddział intensywnej terapii neurochirurgicznej 35
VI Intensywna terapia
i specjalistyczna opieka pielęgniarska
w intensywnej terapii dzieci
30 Oddział intensywnej terapii dzieci 35 65
VII Terapia bólu ostrego
u dorosłych i dzieci
30 Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dorosłych 20 70
Oddział pooperacyjny/ poznieczuleniowy dzieci 20
VIII Medycyna ratunkowa 40 Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 14 54
ŁĄCZNIE 330 649 979

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE EKG
  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE RKO
  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.