KURSY JEDNODNIOWE

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania opieki profilaktycznej nad uczniem w środowisku nauczania i wychowania, a także do współpracy z rodzicami i społecznością szkolną oraz lokalną.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 395 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. jeden raz w tygodniu w godzinach 16.00-20.15 oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I

Organizacja opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą
w wieku szkolnym

12 - - 12
 II

Pielęgniarstwo
w środowisku

nauczania
i wychowania

12 Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
w środowisku nauczania
i wychowania
60 92
Placówka POZ 20
 III

Promocja zdrowia
i edukacja

zdrowotna
w środowisku

nauczania
i wychowania

20

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 

w środowisku nauczania
i wychowania (prowadzenie zajęć

z wychowania zdrowotnego)

15 50

Dział oświaty zdrowotnej

powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej

15
 IV Medycyna i higiena szkolna 15

Dział higieny dzieci
i młodzieży powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologiczne

10 25
 V

Klinika chorób
i zaburzeń 
rozwoju dzieci 
i młodzieży oraz

opieka nad uczniami przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi

35

Gabinet profilaktyki zdrowotnej
pomocy przedlekarskiej
w szkole 
specjalnej

30 80

Poradnia rehabilitacyjna dla

dzieci i młodzieży

15
 VI

Pediatria społeczna
i opieka nad 
dziećmi oraz młodzieżą
z wybranymi chorobami cywilizacyjnymi
i problemami

społecznym

26 Ośrodek leczenia uzależnień 15 56

Szpitalny oddział ratunkowy dla

dzieci (w przypadku braku SOR- u dziecięcego dopuszcza się SOR
o profilu ogólnym)

15
 VII

Wybrane elementy psychologii

rozwojowej dzieci
i młodzieży

15

Poradnia psychologiczno-

pedagogiczna

15 30
 VIII

Wybrane elementy socjologii

zdrowia i choroby

15 Ośrodek pomocy społeczne  15  50
Pogotowie opiekuńcze
albo Dom dziecka
 20
ŁĄCZNIE 150 245 395

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie (do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA


Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.