Komunikat  MZ Departamentu Pielęgniarek i Położnych w  sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacja zadań lekarskich, w tym podawania leków różnymi drogami oraz Stanowisko Nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielgniarek i Położnych dnia 1 września 2016 r. w odniesieniu do treści powyższego komunikatu.