Polski elementarny - II

Polski elementarny - II

Polski język migowy poziom I - elementarny - cz. II (PJM 2)

Program kursu PJM 2 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap wiedzy teoretycznej z zakresu niepełnosprawności słuchu, komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych.


PROGRAM KURSU - 60 godzin dydaktycznych:

 

Program PJM 2 przewidziany jest na 60 godzin dydaktycznych w tym zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu odbierania, nadawania, komunikacji.

Program skonstruowany jest tak, aby składał się z poniższych zakresów:

 • Słownictwo PJM,
 • Gramatyka PJM,
 • Nadawanie PJM,
 • Odbieranie PJM,
 • Komunikacja PJM.

 

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla osób poznających język migowy, celem uwrażliwienia ich na sytuację Głuchych w kontaktach z osobami słyszącymi.

Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.

 

Program PJM 1 zawiara następujące treści:

Część ideograficzna składa się z następujących bloków tematycznych:

 • Miasto Oczami Głuchych

Zapoznaje się środki komunikacji, jak i dostępność ośrodków kultury i rozrywki, sklepów, miejsc wypoczynku.

 • Praca i zatrudnienie

Uczestnik zapoznaje się ze słownictwem migowym z zakresu pracy i zatrudnienia. Potrafi wypełnić formularze dot. zmiany dowodu osobistego, wydania paszportu, prawa jazdy.

 • Codzienność

Uczestnik potrafi przedstawić swój plan pracy, zajęć na tydzień i rok.

 • Sport i turystyka

Uczestnik potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, hobby, spędzaniu wolnego czasu i jakie są jego ulubione dyscypliny sportowe.

 • W razie wypadku

Uczestnik potrafi ogólnie opowiedzieć o stanie swojego zdrowia oraz zapytać się o samopoczucie osoby Głuchej. Wezwać pomoc w razie wypadku i udzielić porady w razie niedogodności zdrowotnych.

 

Zajęcia prowadzone w sali wyposażonej w sprzęt audiowizualny.

Aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia w zakresie języka migowego zajęcia z tego przedmiotu mogą być prowadzone przez osoby, które jest, na co dzień użytkownikami PJM) m.in. native-signer i ukończyły szkolenia w zakresie metodyki nauczania języka migowego. Jest to związane ze specyfiką języka migowego, który różny jest od innych języków poprzez kinestetyczny charakter.

 

Materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas kursu języka migowego PJM 2:

 • podręcznik stanowiący zarazem książkę ćwiczeń do zajęć,
 • płytę DVD- będącą doskonała forma do utrwalania i powtarzania materiału z danych zajęć w domu,
 • teksty / dialogi do przetłumaczenia,
 • plansze, rebusy, karty do ćwiczeń,
 • filmy fabularne i dokumentalne dotyczące problematyki środowiska osób niesłyszących.

 

Program realizowany jest w oparciu o autorski podręcznik autorstwa pracowników Polskiego Związku Głuchych Odział Łódzki pt. „Polski Język Migowy – kurs elementarny cz. II” oraz literaturę:

 • Nauczmy się rozumieć nawzajem. Poradnik dla słyszących o niedosłyszących i głuchych, Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych, Warszawa, 2009.
 • Stan badań nad polskim językiem migowym, Red. Ewa Twardowska, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź, 2008.
 • Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, Red. Elżbieta Woźnicka, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, Łódź, 2007.
 • Studia nad Językiem Migowym, Czasopismo Instytutu Polskiego Języku migowego, Tom 1, numer 1/2006.
 • Studia nad Językiem Migowym, Czasopismo Instytutu polskiego Języka Migowego, Tom 2, numer 1/2007.
 • Surdopedagogika, Bogdan Hofmann, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1987.

GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!
Zapisz się na nasz Kurs i przyjdź na pierwsze zajęcia. Jeśli stwierdzisz, że Kurs nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować, a my zwrócimy Ci wpłacone pieniądze.

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Otrzymasz 10% rabatu na każdy kolejny kurs.