Specjalizacja Pielęgniarstwo neonatologiczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo neonatologiczne

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.


ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 840 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kurs specjalistyczny można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Współczesne kierunki opieki
w pielęgniarstwie neonatologicznym
30 30
 III

Uwarunkowania zdrowia noworodka 

i ocena jego stanu

50 Oddział położniczo-noworodkowy 35 85
 IV Opieka nad noworodkiem zdrowym 70 45 115
 V Opieka nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym 40

Oddział patologii noworodka

albo

Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN)

40 80
 VI Opieka nad noworodkiem chorym 80 Oddział chirurgii dziecięcej
z profilem noworodkowym
35 220
Oddział patologii noworodka 105
 VII Opieka nad noworodkiem
w stanach zagrożenia życia
95 Oddział intensywnej terapii noworodka (OITN) 105 200
ŁĄCZNIE 475 365 840

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


 GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.