Specjalizacja Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do: 
 samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; 
 pełnienia roli lidera; 
 wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; 
 oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
 uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 825 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Ochrona zdrowia psychicznego 45 Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) 40 85
 III Organizacja opieki psychiatrycznej 20 - - 20
 IV Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych
oraz metody leczenia
70 - - 70
 V Komunikowanie interpersonalne
z pacjentem
z zaburzeniami psychicznymi
45 - - 45
 VI Profesjonalna opieka pielęgniarska
nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi
65 Oddział ogólnopsychiatryczny
dla dorosłych
105 380
Oddział psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
70
Oddział psychogeriatryczny 70
Oddział detoksykacyjny
albo Oddział terapii uzależnienia
od alkoholu
albo Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
70
 VII Psychoedukacja
i rehabilitacja psychiatryczna
45 Oddział (zespół) leczenia środowiskowego 35 115
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 35
ŁĄCZNIE 400 425 825

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY RKO
  •  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.