Specjalizacja Pielęgniarstwo psychiatryczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo psychiatryczne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do: 
 samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych; 
 pełnienia roli lidera; 
 wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej; 
 oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego; 
 uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 825 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

UWAGA! DODATKOWY WARUNEK UKOŃCZENIA SPECJALIZACJI:

  • Ukończony kurs specjalistyczny RKO*

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kursy specjalistyczne można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna

liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Ochrona zdrowia psychicznego 45 Poradnia zdrowia psychicznego (PZP) 40 85
 III Organizacja opieki psychiatrycznej 20 - - 20
 IV Klasyfikacja i klinika zaburzeń psychicznych
oraz metody leczenia
70 - - 70
 V Komunikowanie interpersonalne
z pacjentem
z zaburzeniami psychicznymi
45 - - 45
 VI Profesjonalna opieka pielęgniarska
nad osobami
z zaburzeniami psychicznymi
65 Oddział ogólnopsychiatryczny
dla dorosłych
105 380
Oddział psychiatryczny
dla dzieci i młodzieży
70
Oddział psychogeriatryczny 70
Oddział detoksykacyjny
albo Oddział terapii uzależnienia
od alkoholu
albo Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych
70
 VII Psychoedukacja
i rehabilitacja psychiatryczna
45 Oddział (zespół) leczenia środowiskowego 35 115
Oddział rehabilitacji psychiatrycznej 35
ŁĄCZNIE 400 425 825

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • UKOŃCZONY KURS SPECJALISTYCZNY RKO
  •  Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.