Specjalizacja Pielęgniarstwo operacyjne

Specjalizacja Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 836 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten 
nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kurs specjalistyczny można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Współczesne pielęgniarstwo operacyjne 15 -    - 15
 III Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii małoinwazyjnej
i endoskopowej
15 Blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej oraz
Sala operacyjna inwazyjnej chirurgii endoskopowej
70 85
 IV Pielęgniarstwo operacyjne
w neurochirurgii
16 Blok operacyjny neurochirurgii 49 65
 V Pielęgniarstwo operacyjne
w ginekologii
i położnictwie
15 Blok operacyjny ginekologii
i położnictwa
35 50
 VI Pielęgniarstwo operacyjne
w ortopedii
i traumatologii
18 Blok operacyjny ortopedii
i traumatologii
42 60
 VII Pielęgniarstwo operacyjne
w urologii
15 Blok operacyjny urologii 35 50
 VIII Pielęgniarstwo operacyjne
w kardiochirurgii
i kardiochirurgii inwazyjnej
20 Blok operacyjny kardiochirurgii 70 90
 IX Pielęgniarstwo operacyjne
w torakochirurgii
12 Blok operacyjny torakochirurgii 28 40
 X Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii naczyń
18 Blok operacyjny chirurgii naczyń 42 60
 XI Pielęgniarstwo operacyjne
w otolaryngologii
10 Blok operacyjny otolaryngologii 35 45
 XII Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej
10 Blok operacyjny chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej 35 45
 XIII Pielęgniarstwo operacyjne
w okulistyce
14 Blok operacyjny okulistyki 28 42
 XIV Pielęgniarstwo operacyjne
w transplantologii
9 Blok operacyjny transplantologii 21 30
 XV Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii dziecięcej
14 Blok operacyjny chirurgii dziecięcej 35 49
ŁĄCZNIE 311 525 836

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.