Specjalizacja Pielęgniarstwo operacyjne

Specjalizacja Pielęgniarstwo operacyjne

Cel kształcenia: 

Przygotowanie pielęgniarki do uzyskania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, do pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych badaniami naukowymi oraz do uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 836 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten 
nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kurs specjalistyczny można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Współczesne pielęgniarstwo operacyjne 15 -    - 15
 III Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii małoinwazyjnej
i endoskopowej
15 Blok operacyjny chirurgii małoinwazyjnej oraz
Sala operacyjna inwazyjnej chirurgii endoskopowej
70 85
 IV Pielęgniarstwo operacyjne
w neurochirurgii
16 Blok operacyjny neurochirurgii 49 65
 V Pielęgniarstwo operacyjne
w ginekologii
i położnictwie
15 Blok operacyjny ginekologii
i położnictwa
35 50
 VI Pielęgniarstwo operacyjne
w ortopedii
i traumatologii
18 Blok operacyjny ortopedii
i traumatologii
42 60
 VII Pielęgniarstwo operacyjne
w urologii
15 Blok operacyjny urologii 35 50
 VIII Pielęgniarstwo operacyjne
w kardiochirurgii
i kardiochirurgii inwazyjnej
20 Blok operacyjny kardiochirurgii 70 90
 IX Pielęgniarstwo operacyjne
w torakochirurgii
12 Blok operacyjny torakochirurgii 28 40
 X Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii naczyń
18 Blok operacyjny chirurgii naczyń 42 60
 XI Pielęgniarstwo operacyjne
w otolaryngologii
10 Blok operacyjny otolaryngologii 35 45
 XII Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej
10 Blok operacyjny chirurgii plastycznej/rekonstrukcyjnej 35 45
 XIII Pielęgniarstwo operacyjne
w okulistyce
14 Blok operacyjny okulistyki 28 42
 XIV Pielęgniarstwo operacyjne
w transplantologii
9 Blok operacyjny transplantologii 21 30
 XV Pielęgniarstwo operacyjne
w chirurgii dziecięcej
14 Blok operacyjny chirurgii dziecięcej 35 49
ŁĄCZNIE 311 525 836

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.