KURSY JEDNODNIOWE

Specjalizacja Pielęgniarstwo onkologiczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten 
nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kurs specjalistyczny można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Wprowadzenie
do pielęgniarstwa onkologicznego
85 -    - 85
 III Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 30 - - 30
 IV Pielęgnowanie dorosłego
z chorobą nowotworową
150

Oddział chemioterapii:

-oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

-oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70 360

Oddział radioterapii:

-oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

-zakład radioterapii – 14 godz.

-oddział brachytarapii -
21 godz.

70

Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+Blok operacyjny – 10 godz.

70
 V Pielęgnowanie dziecka
z chorobą nowotworową
35 Oddział onkologii
i hematologii dziecięcej
35 70
 VI Leczenie wspomagające
w onkologii
35 - - 35
 VII Opieka paliatywna 40

Hospicjum stacjonarne –
35 godz. oraz

Paliatywna opieka domowa – 35 godz.

70 110
ŁĄCZNIE 485 315 800

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie
  • Karta zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.