Specjalizacja Pielęgniarstwo onkologiczne

Specjalizacja Pielęgniarstwo onkologiczne

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych do opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z chorobą nowotworową i jego rodziną, w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju choroby nowotworowej. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

 

Czas trwania kształcenia:

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację kształcenia wynosi 800 godzin dydaktycznych, zgodnie z programem (Program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek). Zajęcia teoretyczne odbywają się w systemie mieszanym, tj. w piątki oraz w soboty i niedziele. Zajęcia praktyczne odbywają się we wskazanych przez organizatora placówkach.

 

Warunkiem ukończenia specjalizacji jest posiadanie kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne*.
Wymóg ten 
nie dotyczny osób posiadających tytuł specjalisty uzyskany po 2001r.

 

 *Kurs specjalistyczny można ukończyć w trakcie trwania szkolenia specjalizacyjnego!

Lp. Nazwa modułu Liczba godzin teorii Miejsce realizacji stażu

Liczba

godzin

stażu

Łączna liczba

godzin kontaktowych

 I Humanistyczno-społeczne podstawy specjalizacji 110 110
 II Wprowadzenie
do pielęgniarstwa onkologicznego
85 -    - 85
 III Profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych 30 - - 30
 IV Pielęgnowanie dorosłego
z chorobą nowotworową
150

Oddział chemioterapii:

-oddział chemioterapii stacjonarnej – 42 godz.

-oddział chemioterapii dziennej – 28 godz.

70 360

Oddział radioterapii:

-oddział stacjonarny radioterapii – 35 godz.

-zakład radioterapii – 14 godz.

-oddział brachytarapii -
21 godz.

70

Oddział chirurgii onkologicznej – 60 godz.

+Blok operacyjny – 10 godz.

70
 V Pielęgnowanie dziecka
z chorobą nowotworową
35 Oddział onkologii
i hematologii dziecięcej
35 70
 VI Leczenie wspomagające
w onkologii
35 - - 35
 VII Opieka paliatywna 40

Hospicjum stacjonarne –
35 godz. oraz

Paliatywna opieka domowa – 35 godz.

70 110
ŁĄCZNIE 485 315 800

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
  • Dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie

 

UWAGA!

Warunkiem uczestnictwa jest zapisanie się na szkolenie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK).

 

ABY UZYSKAĆ RACHUNEK ZBIORCZY PO UKOŃCZONYM KURSIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ POSZCZEGÓLNE DOWODY WPŁATY "KP".

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 i 650) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.


GWARANCJA - 100% PEWNOŚCI


Teraz masz pewność i gwarancję satysfakcji!

 

CO JESZCZE? KARTA STAŁEGO KLIENTA!


Zostań naszym Stałym Klientem i zafunduj sobie inny Kurs lub zrób prezent swoim bliskim.
Po ukończeniu kursu otrzymujesz 10% rabatu na każdy kolejny kurs w ERUDIO.